Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Sammenhold * Fremtid * Lokal engagement

page1image3362112800

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes
til ordinær generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd

ONSDAG DEN 24. APRIL 2024, KL, 19.00 Sædding Bibliotek – Mødestedet

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab 2023
 4. Fremlæggelse af budget 2024
 5. Valg til Lokalrådet på valg:

  Jarl Thiesen Modtager genvalg Sarah Nørris Modtager genvalg

 6. Indkomne Forslag
  Forslag skal være lokalrådet i hænde
  14 dagen før generalforsamlingen
  Forslag afleveres hos formanden på Sæddingcentrets kontor
 7. Eventuelt

På Lokalrådets vegne

Lise Retbøll

Formand

Sammenhold * Fremtid * Lokal engagement

Hent PDF