BEVAR
SÆDDING BIBLIOTEK

Så er første slag gennemført, og den viste heldigvis, at det er fornuftige mennesker der er medlemmer af Kultur & Fritidsudvalget.Efter mødet i  udvalget i går, blev beslutningen følgende:
(direkte tekst fra referatet fra udvalgsmødet)

Indstilling
Direktionen indstiller, at der udover hovedbibliotek og lokalbiblioteker i Bramming og Ribe fortsat er biblioteker i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg.
I Tjæreborg fortsættes som nu, men forvaltningen arbejder med konkrete forslag til, hvorledes bibliotekstilbuddene skal udvikles i Sædding og Kvaglund.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-03-2020
Godkendt.

Det er glædeligt, at udvalget har besluttet, at Sædding Bibliotek skal udvikles, hvad vi så end skal lægge heri, men som de positive mennesker vi er i Lokalrådet, regner vi selvfølgelig med, at Sædding Bibliotek vil blive renoveret og der vil ske fornyelser, i lighed med hvad der er sket på Hovedbiblioteket, især hvis ordet udvikles skal tages alvorligt. Økonomien til at foretage denne udvikling kan jo så hentes i besparelsen i forbindelse med Bogbussens nedlæggelse.

Vi håber på, at sagen vil blive behandlet på Byrådsmødet den 16. marts 2020, da der må være tale om en ren ekspeditionssag, nemlig at godkende Kultur & Fritidsudvalgets beslutning.

Det næste slag der så skal stå for skud, er en godkendelse i Byrådet, og her må vi så håbe på, at der er lige så meget sund fornuft blandt beslutningstagerne.