Bestyrelsesmøde 12.03.2019

1.Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 14.1.19
Referatet godkendt

2.Hjemmesiden v. Hans Jørn
Det blev aftalt, at JT og HJC har haft møde med Webitall, og har fået et samlet overslag på 25.040,00 kr. inkl. moms, hvoraf de 5.898,00 kr. er for hosting af hjemmesiden.
Det blev aftalt, at tilbuddet accepteres.
Det undersøges om vi kan få et link/kontaktpunkt med til Gjesing Lokalråd. FSC tager kontakt til GL

3.Højhusene. Beboernes reaktion v. Hans Jørn og Jarl
Jarl oplyste at projektet var udsat af Ungdomsbo.
Vi afventer vores yderligere indsats indtil der fremkommer et nyt materiale.

4.Colibakterier v. Jarl
Jarl oplyste at vandløbet var kommet på Miljøministeriets kontrol og opfølgningsliste.
Det fastholdes at vi uanset dette kører videre med at få renset for Coli.

5.Fovrfeld bæk/overfladevand/spildevand v. Jarl
Ingen kommentarer pt.

6.Historiske sti v. Lise
Claus Sørensens fond og Lida og Oskar Nielsens fonde søges om tilskud.
Lise har talt med Mette Esbjerg om evt. reduktion i projektet, og det undersøges om der evt. kan tages 2 standere ud af projektet.
Projektet startes op nu, og Lise giver startsignal til Esbjerg Kommune, hvis de 2 standere kan tages ud !!

7.Plantekummer
Vi foretager os intet, da vi ikke kan skaffe den senere servicering heraf.

8.Generalforsamlingen
Mødestedet er booket til den 30. april.
Lise følger op på kandidatlisten.
Lise spørger Poul Høst om han vil agere som ordstyrer.

9.Evt.
Jarl oplyste at man viderefører sagen vedr. Bundtmagervænget overfor Forsyningen. Der etableres 4 separate ledninger til regnvand, og så må vi se hvad Forsyningen siger hertil.