Mindeord Holger Schrøder

Siden 2015 var Holger Schrøder formand for Sædding Fovrfeld Lokalråd. Holger gik meget op i dette arbejde. Han mødte altid velforberedt til møderne. Ofte havde han lige været forbi Esbjerg Kommune for at indhente nye oplysninger.

Holger havde nogle mærkesager bl.a. bevarelsen af Sædding Bibliotek, sikring af trafikken i området og Fovrfeld Bæks forurening og oversvømmelser af kældre, men ikke mindst arbejdede han med oprettelsen af Den Historiske Sti langs Vadehavet.

I Sædding Fovrfeld Lokalråd vil Holgers store netværk, han politiske indsigt, hans viden om lokalområdet og ikke mindst hans gode humør blive savnet.

Sædding Fovrfeld Lokalråd

Lise Retbøll

Næstformand